Skanska

Passivhuskriterierna

Det slog mig precis att jag faktiskt inte har definierat vad det innebär att ett hus är ett passivhus. Så nu är det dags! Många förknippar ordet passivhus med att ett hus inte har ett traditionellt värmesystem, men så är inte fallet. Det finns passivhus med vanligt värmesystem, och det finns hus som inte är passivhus utan värmesystem. Anledningen till att många passivhus saknar traditionellt värmesystem är att det spar mycket pengar att ta bort hela den installationen. På så vis blir det pengar över till energieffektiviserande åtgärder, och projektbudgeten kan gå ihop.

I Sverige förväntas passivhus uppfylla FEBYs (Forum för Energieffektiva BYggnader) kravspecifikation. Den skärps med jämna mellanrum, så de krav som gällde för Blå Jungfrun är inte identiska med de som gäller idag. För Blå Jungfrun fanns krav på klimatskalets täthet, fönstrens U-värde (ett mått på byggdelars värmeöverföringsegeneskaper; ju högre U-värde, desto mindre energieffektivt), ljud från ventilation i sovrum och maximalt effektbehov vid dimensionerande utomhustemperatur. Eftersom kraven är relativt allmänt hållna är det fritt fram för respektive byggherre att utforma husen som man vill. Det gör att passivhus kan se ut på en massa olika sätt, vilket naturligtvis är viktigt om man vill att många framtida hus ska vara passivhus (och det vill jag!).

För att undvika att ordet passivhus används för byggnader som inte uppfyller kraven och därmed riskera att namnets mening urholkas kan man numera certifiera och verifiera sitt passivhus. Certifieringen görs under projektering eller byggtid, och består av att energiberäkningarna skickas in till FEBY som kontrollerar att passivhuskraven uppfylls. Efter färdigställande och inflytt mäts sedan de verkliga värdena, varpå man kan få ett verifikat på att det blev ett passivhus. Blå Jungfrun är på god väg att bli certifierat, vilket är roligt. För mig som har gjort energiberäkningarna är det också skönt att ännu en person granskar dem och konstaterar att jag räknat rätt.

2 kommentarer

 1. Skrivet 2 mars, 2010 klockan 01:46 | Permalink

  Hej
  Är det BLÅ JUNGFRUN 1 på VANILJVÄGEN 7 som det gäller.
  Jag jobbar som energiingenjör på Fortum Värme och det skulle vara intressant att följa förbrukningen på denna fastighet när inflyttningen sker. Vet du vilken yta som fastigheten i så fall har?

 2. Johanna
  Skrivet 2 mars, 2010 klockan 01:53 | Permalink

  Hej!
  Det stämmer! Vaniljvägen rymmer fyra lamellhus som tillsammans heter Blå Jungfrun. Inflyttning i hus 1 och 2 sker i sommar, och hus 3 och 4 nästa vinter. Hus 1 har en BOA på precis under 2000 m2. Vi kommer mäta och följa upp projektet extremt noga under de första fem åren. Du är naturligtvis hemskt välkommen att ta del av resultaten när de väl börjar ramla in!