Skanska

Täthetsprovning hus 4

Idag gjordes täthetsprovningen för hus 4. Jag tror att vi alla blir tryggare för varje mätning, men lite nervöst är det ändå alltid. Det officiella resultatet är inte klart än, men det verkar ligga mitt emellan värdet för hus 1 och 2, vilket är utmärkt. Samtidigt som det naturligtvis är kul att nå lägre och lägre värden tycker jag att det finns en stor poäng i att få likvärdiga täthetsvärden i alla husen. Det betyder nämligen rimligtvis att vi har ett arbetssätt som är riktigt bra snarare än att vi råkade vara extra duktiga eller noggranna vid enstaka tillfällen. Därför blir jag genuint glad över att värdena är så jämna i de fyra husen.

När den officiella täthetsrapporten kommer ska jag redovisa täthetsvärdet här.